Nowa Iwiczna

Kamera AllSkyCam Nowa Iwiczna, realtime, automatyczne odświeżanie co 2 minuty - klimaszewscy.com
Orientacja obrazu - dół: W, prawa strona: N, odchylenie od pionu 20 stopni w kierunku W.
W dzień od strony południowej podnoszona jest przesłona chroniąca kamerę przed bezpośrednią ekspozycją słoneczną.